ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ პამაჯში მზესუმზირის გადასამუშავებელ ქარხანას ადგილობრივი ბიზნესმენები აშენებენ
ახალი ტექნოლოგიები
კარტოფილის დაავადებების თავიდან ასაცილებლად ახალქალაქში პრევენციული ღონისძიებები დაიწყო. ფერმერებს ტრენინგებს ჩაუტარებენ, ნათესებში კი სპეციალურ მოწყობილობებს დადგამენ
ახალი ტექნოლოგიები
ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა ჯავახეთის კიდევ 5 სოფელში განხორციელდება
ახალი ტექნოლოგიები
სიმინდი სათესი ფართობით მსოფლიოში კულტურულ მცენარეთა შორის იკავებს მეორე ადგილს ხორბლის შემდეგ
ახალი ტექნოლოგიები
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში წელს კარტოფილი მასობრივად გაფუჭდა. რა ღონისძიებებს მიმართავდნენ ფერმერები დაავადებების პრევენციისთვის
ახალი ტექნოლოგიები
კულტურული საძოვრების მოწყობა, ბალახნარევის შერჩევა და ძოვების გავლენა ბალახდგარზე
ახალი ტექნოლოგიები
ჩვენს ქვეყანაში საკვებთა ბალანსში თივას და საძოვარ ბალახს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია
ახალი ტექნოლოგიები
ახალქალაქში პროგრამა EPIUSAID-ის დასკვნითი ეტაპი დაიწყო, რომელზეც ფერმერებს მოსავლის აღებასა და შენახვას ასწავლიან.
ახალი ტექნოლოგიები
რეგიონში ფერმერთა მომსახურების ცენტრებისა და ვეტაფთიაქების განვითარება-გაძლიერება იწყება
ახალი ტექნოლოგიები
ანთრაქროზი და ხახვის პენეროსპოროზი; პროფილაქტიკა და დაცვა; როგორ ვებრძოლოთ ხახვისა და ნივრის დაავადებებს
ახალი ტექნოლოგიები
���������� ������� dle.
���� ������.
������� dle ������� ���������.